Council

Student's representatives

prof. dr hab. Ludwik M. Drużkowski

PhD Student's representatives

prof. dr hab. Wiesław Pleśniak

Members with advisory vote

dr Ewa Cygan

Scientific committee

dr Joanna Orewczyk
dr hab. Piotr Niemiec
dr Jerzy Szczepański
dr hab. Marcin Mazur
dr Jerzy Szczepański
dr hab. Marcin Mazur
Przedstawiciel studentów (informacja dostępna w sekretariacie Instytutu Matematyki UJ)
Odpowiedzialni:
treść:
Marcin Pitera
kod:
edytor:
aktualizacja:
Cz, 01 paź 2020 10:44:53 +0000