Council

Student's representatives

prof. dr hab. Kamil Rusek

PhD Student's representatives

dr hab. Edward Tutaj

Members with advisory vote

dr Joanna Orewczyk

Scientific committee

dr hab. Piotr Niemiec
dr Jerzy Szczepański
dr hab. Marcin Mazur
dr Jerzy Szczepański
dr hab. Marcin Mazur
dr hab. Anna Pelczar-Barwacz
Przedstawiciel studentów (informacja dostępna w sekretariacie Instytutu Matematyki UJ)
Odpowiedzialni:
treść:
Marcin Pitera
kod:
edytor:
aktualizacja:
N, 02 paź 2022 22:09:59 +0000