Kółka matematyczne 2023/2024

UWAGA: Zajęcia wtorkowego kółka dla uczniów na poziomie C w bieżącym roku akademickim zostały zakończone. Ostatnie zajęcie dla uczniów na poziomie B w bieżącym roku akademickim odbędą się 6 czerwca.

Harmonogram kółek matematycznych w roku akadmickim szkolnym 2023/24

W roku akademickim 2023/2024 zajęcia kółek matematycznych będą prowadzone na dwóch poziomach zaawansowania:

- poziom B: utworzony głównie z myślą o uczniach klas VI i VII szkół podstawowych,
- poziom C: uczniom klasy VIII szkoły podstawowej i uczniom klas ponadpodstawowych.
 
Jednocześnie informujemy, że powyższe zakresy wiekowe zostały podane tylko orientacyjnie i zachęcamy wszystkich uczniów, aby sami wybrali poziom, który umożliwi im efektywny rozwój.
 
W roku akademickim 2023/24 spotkania kółek matematycznych odbywają się (za wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych) w natępujących terminach:
 
- poziom B: w czwartki w godz. 18:00-19:30 w sali 0103;
- poziom C: we wtorki w godz. 16:30-18:00 w sali 0103.
 
Zajęcia kółek matematycznych odbywają się na parterze budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (zob. plan) przy ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6 w Krakowie.
 
Ze względu na możliwość zmian terminów spotkań zalecamy sprawdzanie strony kółek dzień przed terminem spotkania. Aktualne informacje będą pojawiać się na górze niniejszej strony.
 
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Zajęcia odbywają sie na zasadzie dobrowolności uczestnictwa: nie ma zapisów, rejestracji, kontroli obecności etc. Wystarczy przyjść na zajęcia.
 
Opiekę nad kółkami w roku szkolnym 2023/24 sprawuje dr Dawid Tarłowski.