Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki

Godziny otwarciapon.-pt. 9.00-18.00
Telefon(+48 12) 664 6662

Pracownicy

mgr Barbara Kurzawa

Krystyna Mściwujewska

mgr Małgorzata Bednarczyk-Liszka

mgr Olga Kwaśny

Wyszukiwanie czasopism

Przejdź do wyszukiwania czasopism pod adresem http://www.im.uj.edu.pl/biblioteka/czasopisma.php

Odpowiedzialni:
treść:
Dagmara Waszkiewicz
kod:
edytor:
aktualizacja:
Pt, 10 cze 2011 12:17:53 +0000

Dodatkowe informacje

1 Grudnia 2009 r. Biblioteki Wydziałowe Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Matematyki i Informatyki UJ rozpoczęły realizację Projektu nr MRPO.01.01.01-12-086/09 „Unowocześnienie systemu udostępniania i zabezpieczenia zbiorów bibliotek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej i Matematyki i Informatyki UJ", który otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu 14/2009/1.1 a dla Schematu 1.1 A Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Celem głównym projektu, cechującego się bardzo wysokim poziomem innowacyjności w zakresie usług bibliotecznych, jest poprawa jakości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim, poprzez zakup sprzętu i systemu RFiD (Radio-frequency identification). Oddziałuje to pozytywnie na rozwój Małopolski oraz kraju poprzez wzrost kompetencji absolwentów szkół wyższych i dostosowanie usług do wymagań pracodawców na regionalnym i krajowym rynku pracy.

Celami bezpośrednimi są:

  • Wzrost poziomu wiedzy czytelników Bibliotek Wydziałowych.
  • Zwiększenie dostępności księgozbioru poprzez umożliwienie zwrotu w dowolnym momencie dzięki zastosowaniu tzw. wrzutni nocnej.
  • Zmiana sposobu świadczenia usług bibliotecznych poprzez wprowadzanie systemu samoobsługowego korzystania z biblioteki przez czytelnika (RFID).
  • Skoordynowanie prac dwóch bibliotek dzięki zastosowaniu jednolitego systemu informatycznego.
  • Zabezpieczenie zbiorów poprzez zastosowanie chipów elektronicznych w 120 tys. książek.

Ze zmodernizowanej infrastruktury badawczo-rozwojowej korzysta około 11 tys. studentów. Automatyzacja procesów bibliotecznych, uprawniająca obsługę użytkownika, przyczynia się do zwiększania liczby osób korzystających z usług bibliotecznych.

Beneficjentami projektu są też użytkownicy spoza środowisk akademickich, tj. pracownicy międzynarodowych korporacji, przedsiębiorstwa zlokalizowane w Krakowskim Parku Technologicznym oraz cała społeczność Krakowa i województwa Małopolskiego.

Wdrożony dzięki projektowi system zmniejsza koszta pracy i obsługi czytelnika przy jednoczesnym wzroście jakości usług. Użytkownicy, zachęceni wprowadzonymi zmianami i udogodnieniami, częściej będą korzystać z różnorodnych zasobów i usług oferowanych przez Biblioteki Wydziałowe.

 

Zapraszamy!

Odpowiedzialni:
treść:
Marcin Pitera
kod:
edytor:
aktualizacja:
Cz, 20 lis 2014 03:01:14 +0000