Spotkanie Noworoczne 2018

We wtorek 23 stycznia 2018 roku w Instytucie Matematyki UJ odbyło się spotkanie noworoczne pracowników i doktorantów. W trakcie spotkania dyrektor Jerzy Ombach przedstawił krótkie podsumowanie roku 2017. W roku 2017 w związku z przejściem na emeryturę pracę zakończył dr hab. Marek Kosiek, któremu dyrekcja i pracownicy Instytutu serdecznie podziękowali za pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną.