7. Warsztaty Dla Uczniów Uzdolnionych Matematycznie

Zdjęcia z 7. warsztatów „Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie", które odbyły się w Instytucie Matematyki UJ we czwartek 16 lutego 2017 r.