Przedmioty do wyboru dla studentów studiów trzeciego stopnia

Kursy oferowane doktorantom (matematyka, studia III stopnia) w roku 2018/19 przez pracowników Instytutu Matematyki UJ

Konwersatoria:

Konwersatorium: Dydaktyka szkoły wyższej (30 godz. w sem. zimowym)

Konwersatorium: Dydaktyka szkoły wyższej (30 godz. w sem. letnim)

Zob. także ogłoszenie z wykazem kursów oferowanych doktorantom na rok 2018/19.

 

Kursy oferowane doktorantom (matematyka, studia III stopnia) w roku 2017/18 przez pracowników Instytutu Matematyki UJ

Konwersatoria:

Konwersatorium: Dydaktyka szkoły wyższej (30 godz. w sem. zimowym)

Konwersatorium: Dydaktyka szkoły wyższej (30 godz. w sem. letnim)

Wykłady oferowane doktorantom w wymiarze 30 godz. (wykaz w formacie *.doc):

 

 

dr J.Byszewski, dr hab.D.Kwietniak

Ergodic theory 2

prof. dr hab. S.Cynk

Krzywe eliptyczne

dr M.Denkowski

Complex analytic geometry 1

dr M.Denkowski

Complex analytic geometry 2

prof. dr hab.S.Kołodziej

Analysis on Riemann surfaces

dr hab.M.Kosiek

Algebry funkcyjne

dr A.Lewandowski

Introduction to several complex variables

prof. dr hab. G.Lewicki

Projekcje minimalne w przestrzeniach Banacha

dr hab. K.Nowak

Twierdzenia przygotowawcze w geometrii analitycznej

prof. dr hab. W.Pawłucki

Topologia ujarzmiona: geometria o-minimalna

dr D.Zawisza

Procesy Leviego i zastosowania w finansach

 

Seminaria badawcze dla doktorantów oraz studentów specjalności teoretycznej - studia II stopnia (wykaz w formacie *.doc):

tytuł seminarium

prowadzący w roku 2017/18

Analiza funkcjonalna

prof.J.Stochel

Analiza zespolona

prof.M.Jarnicki, prof.W.Zwonek

Analiza zespolona i równania eliptyczne

prof. Z,Błocki, prof.S.Kołodziej

Chaos i informacja kwantowa

dr hab.W.Słomczyński, prof.K.Życzkowski

Geometria algebraiczna i teoria liczb

prof.S.Cynk

Geometria analityczna

prof. P.Tworzewski

Geometria przestrzeni Banacha

prof.G.Lewicki

Geometria różniczkowa

prof.B.Opozda

Historia matematyki

dr Z.Pogoda

Matematyka finansowa i zastosowania

dr hab. P.Kobak, dr D.Zawisza

Matematyka stosowana

prof.J.Ombach, dr P.Kościelniak,
dr hab. M.Mazur, dr hab.W.Słomczyński

Metody teorii aproksymacji

dr hab. L.Białas-Cież, prof.G.Lewicki

Teoria osobliwości

prof.W.Pawłucki

Teoria układów dynamicznych

prof.R.Srzednicki, prof.K.Wójcik,
dr hab. D.Kwietniak

Topologia

dr M.Kulczycki, dr hab. P.Niemiec,
dr hab.A.Pelczar-Barwacz

Topologia różniczkowa i algebraiczna

dr hab. R.Wolak

 

Kursy oferowane doktorantom (matematyka, studia III stopnia) w roku 2016/17

Konwersatoria:

Konwersatorium: Dydaktyka szkoły wyższej (30 godz. w sem. zimowym)

Konwersatorium: Dydaktyka szkoły wyższej (30 godz. w sem. letnim)

Wykłady oferowane doktorantom w wymiarze 30 godz. (wykaz w formacie *.doc):

dr hab. Leokadia Białas-Cież Zastosowania interpolacji wielomianowej
dr hab. Leszek Gasiński Critical point theory
prof. Sławomir Kołodziej Analysis on Riemann surfaces
dr hab. Marek Kosiek Algebry funkcyjne
prof. dr hab. Grzegorz Lewicki Geometryczne własności  przestrzeni Banacha
prof. Wiesław Pawłucki Wybrane zagadnienia geometrii o-minimalnej z zastoso­waniami do analizy
dr hab. Guillaume Valette Geometria  subanalityczna [kurs nie zostanie uruchominony w roku akad.2016/17]

 

Seminaria badawcze dla doktorantów oraz studentów specjalności teoretycznej - studia II stopnia (wykaz w formacie *.doc):

tytuł seminarium prowadzący w roku 2016/17
Analiza funkcjonalna prof.J.Stochel
Analiza zespolona prof.M.Jarnicki, prof.W.Zwonek
Analiza zespolona i równania eliptyczne prof. Z.Błocki, prof.S.Kołodziej
Geometria algebraiczna i teoria liczb prof.S.Cynk
Geometria analityczna prof. P.Tworzewski
Geometria przestrzeni Banacha prof.G.Lewicki
Geometria różniczkowa prof.B.Opozda
Historia matematyki dr Z.Pogoda
Matematyka finansowa i zastosowania dr hab. P.Kobak, dr D.Zawisza
Matematyka stosowana prof.J.Ombach, dr P.Kościelniak, dr hab. M.Mazur, dr hab.W.Słomczyński
Metody teorii aproksymacji dr hab. L.Białas-Cież, prof. Grzegorz Lewicki
Teoria ergodyczna i jej zastosowania w dynamice, arytmetyce i algebrze dr J.Byszewski, dr hab. M.Ulas
Teoria osobliwości prof.W.Pawłucki
Teoria układów dynamicznych prof.R.Srzednicki, prof.K.Wójcik
Topologia dr M.Kulczycki, dr hab. P.Niemiec
Topologia różniczkowa i algebraiczna dr hab. R.Wolak

 


Kursy oferowane doktorantom (matematyka, studia III stopnia) w roku 2015/16

Konwersatoria:

Konwersatorium: Dydaktyka szkoły wyższej (30 godz. w sem. zimowym)

Konwersatorium: Dydaktyka szkoły wyższej (30 godz. w sem. letnim)

Wykłady (oferowane doktorantom w wymiarze 30 godz.), które zostaną uruchomione w roku akademickim 2015/16 (opis w pliku *.doc):

dr hab.Leokadia Białas-Cież Interpolacja wielomianowa i jej zastosowania
dr hab. Leszek Gasiński Przestrzenie Sobolewa
prof. Grzegorz Lewicki Iloczyny tensorowe przestrzeni Banacha
prof. Wiesław Pawłucki Topologia ujarzmiona: geometria o-minimalna

 

Ze wzgledu na niedostateczną liczbę słuchaczy nie zostaną w roku 2015/16 uruchomione następujące wykłady:

dr hab. Marek Kosiek Algebry funkcyjne
dr hab. Krzysztof Nowak Twierdzenia przygotowawcze w geometrii analitycznej
dr hab. Anna Pajor Wnioskowanie bayesowskie w ekonomii i finansach

 

Seminaria badawcze dla studentów matematyki (studia II i III stopnia) w roku 2015/16 (plik pdf):

tytuł seminarium prowadzący seminarium w roku 2015/16
Analiza funkcjonalna prof.J.Stochel
Analiza zespolona prof.M.Jarnicki, prof.W.Zwonek
Analiza zespolona i równania eliptyczne prof.S.Kołodziej
Geometria analityczna i algebraiczna. prof.S.Cynk
Geometria przestrzeni Banacha prof.G.Lewicki
Geometria różniczkowa prof.B.Opozda
Historia matematyki dr hab.H.Tutaj-Gasińska, dr Z.Pogoda
Matematyka finansowa i zastosowania dr hab.M.Karaś, dr D.Zawisza
Matematyka stosowana prof.J.Ombach, dr hab. W.Słomczyński
Metody teorii aproksymacji dr hab. L.Białas-Cież, prof. Grzegorz Lewicki
Teoria ergodyczna i jej zastosowania w dynamice, arytmetyce i algebrze dr J.Byszewski, dr hab. M.Ulas
Teoria osobliwości prof.W.Pawłucki
Teoria układów dynamicznych prof. R.Srzednicki, prof.K.Wójcik,  prof.Krystyna Kuperberg
Topologia dr M.Kulczycki, dr hab.P.Niemiec
Topologia różniczkowa i algebraiczna dr hab.R.Wolak
Współczesne zastosowania metod aproksymacji dr hab.L.Białas-Cież

 

Wykłady profesorów wizytujących UJ w roku 2015/16 (zob. opis w pliku w formacie *.doc)