Sprawozdania

Termin złożenia sprawozdania mija 30 czerwca br. Uzupełnienie sprawozdania może być zlożone do 30 września. Poniżej znajdują sie wzór sprawozdania wraz z instrukcją, które zostały opracowane zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UJ z września 2014 roku.

Po wypełnieniu należy sprawozdanie złożyć wraz z innymi wymaganymi dokumentami w Dziekanacie Dydaktycznym Wydziału (Pokój 1174) u pani Moniki Kęder.

Sprawozdanie z wykonania obowiązków w roku akademickim 2015/16

Sprawozdanie doktoranta za rok 2015/16