Matematyka finansowa

Studia trwają 4 semestry. Warunkiem koniecznym ukończenia studiów jest odbycie co najmniej 1000 godzin zajęć i uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS.

Cele kształcenia

Absolwent studiów  matematycznych II stopnia i jednolitych studiów magisterskich ma wszechstronną i pogłębioną wiedzę matematyczną, pozwalającą na podjęcie pracy na różnych stanowiskach wykorzystujących narzędzia matematyczne w sektorze informatycznym, finansowym,  handlowym lub produkcyjnym,  bądź wykonywanie zawodu nauczyciela szkolnego lub akademickiego, a także  kontynuowanie studiów na studiach doktoranckich.

Sylwetka absolwenta

  • posiada pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań, konstruowania rozumowań  i testowania hipotez matematycznych,
  • potrafi samodzielnie zdobywać nową wiedzę i umiejętności,
  • posiada umiejętność abstrakcyjnego myślenia, przekazywania i wyjaśniania treści matematycznych,
  • potrafi budować i wykorzystywać modele matematyczne w rozwiązywaniu problemów praktycznych,
  • posługuje się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi,
  • jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach doktoranckich.
     

Kwalifikacje absolwenta specjalności

Absolwent, oprócz pogłębionego przygotowania matematycznego, posiada wiedzę w zakresie zastosowań matematyki w ekonomii i finansach; potrafi opracowywać dane, modelować zjawiska ekonomiczne i finansowe, optymalizować działalność ekonomiczną, przygotowywać prognozy i analizy działalności ekonomicznej,  oceniać projekty inwestycyjne, wykorzystywać metody matematyczne na rynkach finansowych i ubezpieczeniowych; jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym, handlu i przemyśle.

Odpowiedzialni:
treść:
Marcin Pitera
kod:
edytor:
aktualizacja:
Cz, 25 lis 2021 23:40:53 +0000