Rekrutacja 2011/2012 - specjalność matematyka ogólna

Plan studiów

 Pobierz w wersji pdf

W roku 2013/14 studenci III roku matematyki - specjalność ogólna - mogą w ramach realizacji siedmiu wykładów do wyboru wybrać je spośród następujacych przedmiotów:

1) Metody numeryczne

2) Geometria I

3) Geometria II

4) Metody optymalizacji

5) Modelowanie matematyczne

6) Funkcje rzeczywiste

7) Podstawy teorii aproksymacji

8) Teoria gier

9) Statystyka I

10) Modele statystyczne