Plan studiów stacjonarnych II stopnia

Specjalność matematyka stosowana

 
 
 
     Rok I      Rok II  
 
  Semestr I   Semestr II   Semestr I  Semestr II 
w c zal w c zal w c zal w c zal ECTS
              Grupa treści podstawowych
 Wybrane zagadnienia topologii             30 30 E        8
 Analiza funkcjonalna  30 30 E                    8
 Miara i całka  30 30 E                    8
 Funkcje analityczne                   30 30 E  8
              Grupa treści kierunkowych
 Równania różniczkowe cząstkowe I 30 30 E                    8
 Metody optymalizacji             30 30 E        8
              Grupa treści do wyboru
 Przedmiot specjalistyczny 1 30 30 E                    8
 Przedmiot specjalistyczny 2        30 30 E              8
 Przedmiot specjalistyczny 3        30 30 E              8
 Przedmiot specjalistyczny 4              30 30 E        8
 Przedmiot specjalistyczny 5              30 30 E        8
 Przedmioty realizowane w innych jednostkach UJ w wymiarze co najmniej 120 godzin i 16 punktów ECTS                          16
 Seminarium W    30 z    30 zo              3
 Seminarium M                30 z   30  z  3
 Seminarium D                30 z   30 z  3
              Grupa wspólna dla wszystkich specjalności
 Historia matematyki              30      30      3
 Konsultacje indywidualne                x      x    0
 Przygotowanie pracy magisterskiej                          20
 Egzamin magisterski                        E  0

 

Łączna liczba godzin: 1020

Łączna liczba ECTS: 136

Przedmioty specjalistyczne z literką S

 1. Analiza numeryczna
 2. Komputerowe metody statystyki
 3. Matematyka dyskretna II
 4. Modele statystyczne
 5. Modelowanie matematyczne
 6. Praktyczne prognozowanie szeregów czasowych
 7. Równania różniczkowe cząstkowe II
 8. Stosowane układy dynamiczne
 9. Stosowana algebra liniowa
 10. Teoria gier
 11. Zagadnienia współczesnej matematyki stosowanej
 12. Zaawansowane zagadnienia prawdopodobieństwa i statystyki
 13. Procesy stochastyczne
Odpowiedzialni:
treść:
Agnieszka Deszyńska
kod:
edytor:
aktualizacja:
Pn, 04 lip 2011 22:35:41 +0000