Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ

UWAGA: dotyczy doktorantów rekrutowanych w roku 2019 i latach następnych.

Informacje o kształceniu doktorantów w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ można znaleźć na stronie

https://science.phd.uj.edu.pl/.

W szczególności, pod adresem https://science.phd.uj.edu.pl/programy/matematyka znajdują się informacje o programie kształcenia Matematyka.

Na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ wszelkich dodatkowych informacji dotyczących studiów doktoranckich udziela pani Monika Kęder (tel. 012-6647667, Dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, ul. prof. S. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków).

 

Studia III stopnia (doktoranckie) na WMiI UJ

UWAGA: dotyczy doktorantów rekrutowanych w roku 2018 i latach poprzednich.