Kompetencje Prodziekana ds. studenckich oraz Kierownika studiów II stopnia.

W zakresie kompetencji Prodziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ ds. studenckich  dra hab. Piotra Niemca pozostaje podejmowanie decyzji w sprawach studenckich niewymienionych w upoważnieniu Rektora UJ dla kierownika studiów II stopnia.

W zakresie kompetencji kierownika stacjonarnych studiów II stopnia dra hab. Marcina Mazura znajduje się podejmowanie decyzji w sprawach studenckich wymienionych w pełnomocnictwie Rektora UJ z dnia 19 marca 2020 r. w stosunku do studentów wszystkich specjalności na studiach II stopnia na kierunku matematyka.

 

Koordynatorem ds. wymiany studenckiej na Wydziale Matematyki Informatyki UJ na kierunku matematyka w okresie od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2020 jest dr Paweł Borówka, który - zgodnie z decyzją prodziekana ds. studenckich Wydziału Matematyki i Informatyki UJ - podpisuje porozumienia o realizacji części programu studiów i aneksy do tych porozumień.

Odpowiedzialni:
treść:
Jerzy Szczepański
kod:
edytor:
aktualizacja:
Śr, 10 cze 2020 07:45:21 +0000