I rok (rekrutacja 2009/2010) - specjalność matematyka ogólna, ścieżka stosowana

Program studiów

Plan studiów

Sylabusy przedmiotów

Przedmiot Liczba godzin Semestr Liczba punktów ECTS
 Elementy logiki i teorii mnogości  30 w + 60 ćw I 11
 Analiza matematyczna I i II  60 w + 120 ćw I i II 11 i 11
 Algebra I  30 w + 30 ćw I 4
 Technologia informacyjna  30 ćw I 2
 Programy użytkowe  30 ćw II 2
 Algebra liniowa z geometrią I i II 90 w + 120 ćw II i III 6 i 14
 Teoria liczb 30 w + 30 ćw II 8
 Topologia I 30 w + 30 ćw II 8
 Analiza matematyczna III  120 w + 120 ćw III i IV 24
 Miara i całka  30 w + 30 ćw III 8
 Rachunek prawdopodobieństwa  30 w + 60 ćw IV 11
 Równania różniczkowe zwyczajne  30 w + 30 ćw IV 8
 Elementy informatyki  30 w + 30 ćw V 8
 Analiza funkcjonalna  30 w + 30 ćw V 8
 Metody numeryczne  30 w + 30 ćw V 8
 Statystyka 30 w + 60 ćw VI 11
 Proseminarium  60 s VI 3
Odpowiedzialni:
treść:
Agnieszka Deszyńska
kod:
edytor:
aktualizacja:
N, 03 lip 2011 17:14:50 +0000