I rok (rekrutacja 2009/2010) - specjalność matematyka ogólna, ścieżka matematyka w ekonomii

Program studiów

Plan studiów

Sylabusy przedmiotów

Przedmiot Liczba godzin Semestr Liczba punktów ECTS
 Elementy logiki i teorii mnogości  30 w + 60 ćw I 11
 Algebra liniowa z geometrią  60 w + 60 ćw I i II 14
 Analiza matematyczna I  60 w + 60 ćw I i II 14
 Statystyka opisowa  30 w + 30 ćw I 6
 Mikroekonomia  60 w + 45 ćw I i II 10
 Elementy prawa 30 w I 3
 Technologia informacyjna 30 ćw II 2
 Analiza matematyczna II  60 w + 60 ćw III i IV 14
 Rachunek prawdopodobieństwa  30 w + 30 ćw III 8
 Informatyka  30 w + 30 ćw III 8
 Makroekonomia  60 w + 45 ćw III i IV 10
 Rachunkowość  30 w + 30 ćw III 6
 Finanse publiczne i rynki finansowe  30 w + 15 ćw III 2
 Analiza ekonomiczna 30 w III 3
 Statystyka  30 w + 30 ćw IV 8
 Integracja europejska 30 w IV 3
 Metody numeryczne 30 w + 30 ćw V 8
 Analiza matematyczna III 60 w + 60 ćw V i VI 14
 Algebra 30 w + 30 ćw V 8
 Równania różniczkowe zwyczajne 30 w + 30 ćw V 8
 Topologia 30 w + 30 ćw V 8
 Proseminarium  60 s VI 3
Odpowiedzialni:
treść:
Agnieszka Deszyńska
kod:
edytor:
aktualizacja:
N, 03 lip 2011 17:17:36 +0000