Kierunki zamawiane

Studenci rozpoczynający studia z matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie otrzymają wyjątkowe wsparcie w ramach programu ,,kierunki zamawiane''. W rozstrzygniętym dn. 15 czerwca 2011 r. konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt ,,Zwiększenie liczby absolwentów matematyki UJ i ich kompetencji'' przygotowany w Instytucie Matematyki UJ zajął wysokie 7 miejsce i otrzyma dofinansowanie. Projekt przewiduje przeznaczenie prawie 5 milionów złotych dla studentów, którzy wybiorą matematykę na UJ w latach 2011 oraz 2012. Ułatwić studiowanie mają:

  • program stypendialny (w roku akademickim 2011/12 łącznie 65 studentów pierwszego roku matematyki UJ będzie otrzymywało stypendium w wysokości 1000 PLN miesięcznie),
  • program dodatkowych zajęć, mających uzupełnić wiadomości wyniesione ze szkoły średniej oraz ułatwić adaptację do wymagań studiów matematycznych,
  • specjalne konserwatorium oraz laboratoria komputerowe przygotowujące studentów do stosowania matematyki w praktyce przy użyciu technologii informatycznych,
  • najlepsi studenci będą mogli liczyć na płatne staże studenckie w renomowanych firmach (przewidzianych jest 45 trzymiesięcznych staży z wynagrodzeniem 1500-2000 PLN miesięcznie)
  • konkursy (o łącznej puli nagród 31500PLN):
    • na najlepszą pracę studencką z zastosowań matematyki
    • na najlepszą wizualizację problemu matematycznego.  

Specjalne wsparcie przewidziano także dla studentów niepełnosprawnych.  Program obejmie studentów rozpoczynających studia pierwszego stopnia na matematyce w roku akademickim 2011/12 oraz 2012/13. Studenci ci będą mogli uczestniczyć w programie przez całe studia pierwszego stopnia (3 lata). Program kończy się w 2015 r.

Dodatkowo studenci rozpoczynający studia w tym roku będą mogli wziąć udział w trwającym już projekcie ,,kierunków zamawianych'' na matematyce UJ (program ten kończy się w 2012 roku), a więc przez pierwszy rok studenci ci mają szanse na ogromne wsparcie, ze starego i nowego projektu. Kończący się właśnie projekt umożliwia dodatkowo skorzystanie z wyjątkowych zajęć adaptacyjnych i wspomagających, dzięki którym nasi studenci będą mogli powtórzyć i poszerzyć wiadomości z matematyki wyniesione z liceum, lepiej zrozumieć wykładane w ramach pierwszego roku przedmioty oraz łatwiej przystosować się do wymagań matematyki wyższej. W ramach starego projektu studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UJ mogą też  uczestniczyć w studenckich zawodach matematycznych i informatycznych: Lidze Zadaniowej, Uniwersyteckich Zawodach Informatycznych, Turnieju Robotów Walczących, Turnieju Programów Walczących oraz w Graphics Realtime Applications - konkursie na grę komputerową. Łączna pula nagród dla uczestników tych konkursów wynosi 35 tys. PLN.

(*)Liczba przyznanych stypendiów będzie zależała od liczby studentów, którzy rozpoczną studia z matematyki na UJ w roku akademickim 2011/2012. Warunkiem wypłacania wszystkich 65 stypendiów jest obsadzenie ponad 222 miejsc na matematyce. Zagwarantowanych jest co najmniej 30 stypendiów.

Data opublikowania: 16.06.2011
Osoba publikująca: Marcin Pitera