Nowy doktor habilitowany (listopad 2023)

Rada Dyscypliny Matematyka UJ na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2023 r. nadała stopień stopień doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka Panu Andrzejowi Grzesikowi. Gratulujemy awansu naukowego i życzymy wielu sukcesów zawodowych.
Data opublikowania: 04.12.2023
Osoba publikująca: Marcin Pitera