Patronat Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ 2019

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ objął honorowym patronatem w roku 2019 wyróżniające projekty szkolne mające na celu popularyzację matematyki i opiekę nad uczniami uzdolnionymi. Więcej informacji dostępnych na stronie http://www.im.uj.edu.pl/du/patronat.

 

Data opublikowania: 18.12.2018
Osoba publikująca: Marcin Pitera