Nowy doktor (październik 2018)

Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UJ na posiedzeniu w dniu 25 października 2018 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych panu Krzysztofowi Turkowi (promotor prof. Armen Edigarian, promotor pomocniczy dr Dariusz Zawisza).

Gratulujemy awansu naukowego i życzymy wielu sukcesów zawodowych. Informacje o innych przewodach doktorskich można znaleźć na stronach: https://apacz.matinf.uj.edu.pl/postepowania/doktoraty

Data opublikowania: 26.10.2018
Osoba publikująca: Marcin Pitera