Prof. Sławomir Kołodziej członkiem korespondentem PAU

Decyzją Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności w dniu 16 czerwca 2018 r. prof. dr hab. Sławomir Kołodziej został członkiem krajowym korespondentem Wydziału III Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych PAU.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie http://pau.krakow.pl/index.php/pl/struktura/wydzialy-i-komisje/wydzial-iii-nauk-scislych-i-technicznych

Data opublikowania: 29.06.2018
Osoba publikująca: Marcin Pitera