Nowy doktor habilitowany (luty 2018)

Rada Wydziału Matematyki i Informatyki na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2018 r. nadała stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych Michałowi Kapustce.

Serdecznie gratulujemy awansu naukowego Panu Dr. hab. Michałowi Kapustce i życzymy wielu sukcesów w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

Data opublikowania: 23.02.2018
Osoba publikująca: Marcin Pitera