Stanowisko Rady Instytutu Matematyki UJ w sprawie nowego modelu kształcenia nauczycieli

Rada Instytutu Matematyki UJ przyjęła na posiedzeniu w czwartek 11 stycznia 2018 r. stanowisko w sprawie nowego modelu kształcenia nauczycieli.

Stanowisko to zostało poparte przez Radę Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w dniu 25 stycznia 2018 r.