Odznaczenia państwowe dla pracowników IM UJ

Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali dr Krzysztof Ciesielski i prof. dr hab. Grzegorz Lewicki. Uroczystość odbyła się w piątek 13 października 2017 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. 

Zob. http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,189,odznaczenia-dla-zasluzonych-w-sluzbie-panstwu.html

Data opublikowania: 15.10.2017
Osoba publikująca: Marcin Pitera