Luis A. Caffarelli

Luis A. Caffarelli (ur. w 1948 r. w Buenos Aires, Argentyna) jest światowej sławy matematykiem zajmującym się teorią równań różniczkowych cząstkowych.

Caffarelli studia magisterskie i doktoranckie ukończył na uniwersytecie w Buenos Aires. Promotorem jego rozprawy doktorskiej był Calixto Calderón. Pracował w takich ośrodkach jak University of Minnesota, University of Chicago, Courant Institute czy Institute of Advanced Study. Obecnie jest zatrudniony w University of Texas at Austin.

Spośród wielu uzyskanych przez niego fundamentalnych rezultatów warto wymienić prace dotyczące zagadnienia swobodnej granicy oraz wyniki dotyczące regularności szerokich klas nieliniowych równań cząstkowych. Metody wypracowane przez Caffarellego uznaje się powszechnie za klasyczne.

Caffarelli jest laureatem wielu nagród naukowych takich jak Leroy P. Steele Prize (2009) czy Wolf Prize in Mathematics (2012). Jest także członkiem National Academy of Sciences oraz Papieskiej Akademii Nauk.