Wykład Stanisława Łojasiewicza, 2018

Luis A. Caffarelli (University of Texas at Austin)

Tytuł: "Some models of segregation"

Abstrakt:

Segregation like phenomena appear not only among species but also on particle anihilation, harmonic maps to singular manifolds, price formation. Basic modeling bring together diffusion properties of thedifferent components with a strong penalization for overlapping.

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Matematyki
ul. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków
Poniedziałek, 25 czerwca, sala 0004, godz. 16:00.

Warsztaty przygotowujące odbędą się 23 czerwca.

Stanisław Łojasiewicz

Stanisław Łojasiewicz był wybitnym Polskim matematykiem XX wieku. W ciągu całej swojej kariery naukowej, od czasu rozpoczęcia studiów w 1945 roku aż do śmierci w roku 2002, był związany z Uniwersytetem Jagiellońskim.