Wykład Stanisława Łojasiewicza, 2017

Artur Avila (CNRS, IMPA)

Tytuł: "One-frequency Schrödinger operators and the almost reducibility conjecture"

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Matematyki
ul. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków
Czwartek, 8 czerwca, sala 0004, godz. 16.00.

Warsztaty przygotowujące odbędą się 7 czerwca.

Stanisław Łojasiewicz

Stanisław Łojasiewicz był wybitnym Polskim matematykiem XX wieku. W ciągu całej swojej kariery naukowej, od czasu rozpoczęcia studiów w 1945 roku aż do śmierci w roku 2002, był związany z Uniwersytetem Jagiellońskim.