Matematyczne Czwartki

Uprzejmie informujemy, że w Instytucie Matematyki UJ od roku 2009 odbywają się Matematyczne Czwartki na UJ - spotkania dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Podczas Matematycznego Czwartku organizowany jest specjalny (trwający około godziny) wykład dla uczniów. Po wykładzie planujemy spotkanie uczestników ze studentami matematyki i zapraszamy do udziału w krótkim quizie.

W związku z epidemią koronawirusa planowane wykłady dla młodzieży szkolnej odbywają się w formie zdalnej.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń uczestników spotkania w dniu 5 maja 2022 r. Zapraszamy na kolejne spotkania po wakacjach od października 2022 r.

 

Prosimy o przesyłanie pytań na temat spotkań na adres Anna.Pelczar [at] uj.edu.pl lub Jerzy.Szczepanski [at] uj.edu.pl.
 
 
czwartek 5 maja 2022 r. godz. 12:00

Dr Marcin Sroka, Słów kilka na temat jedynego rozwiązanego problemu milenijnego

Grigorij Perelman znany jest opinii publicznej (jeśli w ogóle) z powodu nieprzyjęcia honorów związanych z potwierdzeniem hipotezy geometryzacyjnej Thurstona (a w szczególności hipotezy Poincarégo) za pomocą tzw. potoku Ricciego - metody deformowania pewnych obiektów geometrycznych. Planujemy przedyskutować matematyczne aspekty tego zagadnienia oraz wykorzystać tę opowieść do nakreślenia odpowiedzi na pytanie - jak obecnie wygląda rozwiązywanie wielkich problemów w matematyce?
Po wykładzie wszystkich uczestników spotkania zapraszamy do udziału w quizie matematycznym oraz do krótkiego spotkania ze studentami matematyki. Spotkanie zakończy się ok. godz. 13:40.

 

Odpowiedzialni:
treść:
Jerzy Szczepański
kod:
edytor:
aktualizacja:
N, 08 maj 2022 08:04:16 +0000