Matematyczne Czwartki

Uprzejmie informujemy, że w Instytucie Matematyki UJ od roku 2009 odbywają się Matematyczne Czwartki na UJ - spotkania dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Podczas Matematycznego Czwartku organizowany jest specjalny (trwający około godziny) wykład dla uczniów. Po wykładzie planujemy spotkanie uczestników ze studentami matematyki i zapraszamy do udziału w krótkim quizie.

W roku 2022/23 planujemy wykłady dla młodzieży w formie hybrydowej (tj. w formie stacjonarnej dla nie więcej niż pięciu grup czterdziestoosobowych na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ oraz online dla wszystkich zainteresowanych) w następujące czwartki: 
13 października 2022
1 grudnia 2022
12 stycznia 2023
13 kwietnia 2023
18 maja 2023.

Zakończyliśmy rejestrację grup uczniów na spotkanie w dniu 12 stycznia 2023 r. 

 

Prosimy o przesyłanie pytań na temat spotkań na adres Anna.Pelczar [at] uj.edu.pl lub Jerzy.Szczepanski [at] uj.edu.pl.
 
czwartek 12 stycznia 2023 r. godz. 12:00

Dr hab. Daniel Wilczak, prof. UJ (Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ): O naturze obliczeń zmiennoprzecinkowych i efekcie motyla
Streszczenie. Komputery wykonują obliczenia. Telefony i zegarki też. Nawet nasz nowy piekarnik. Wyniki takich obliczeń mogą służyć rozrywce, pracy lub czarować zmysły. Bywa, że od poprawności obliczeń zależy zdrowie i życie milionów ludzi. W czasie spotkania opowiemy o naturze obliczeń zmiennoprzecinkowych oraz o zagrożeniach, które mogą być konsekwencją nieznajomości lub ignorowania tej natury. Opowiemy również o nierzadkich przypadkach, gdzie pomimo pełnej znajomości i respektowania zasad obliczeń zmiennoprzecinkowych jesteśmy skazani na znaczne błędy w otrzymanych wynikach. Jest to konsekwencją natury samego zadania obliczeniowego (efekt motyla).
Lic. Jakub Leśkiewicz (student matematyki komputerowej): Multiwektory, czyli jak zamknąć dynamikę w pokoju
Streszczenie. Opowiemy jak skomplikowany problem matematyczny, jakim jest szukanie zbiorów niezmienniczych układów dynamicznych, można łatwo sprowadzić do rysowania trójkątów i strzałek. Napomkniemy też  o tym, gdzie jest w tym arytmetyka przedziałowa, jak nauczyć tej metody komputer i jak całość łączy się z orkami. Obiecujemy, że nie trzeba umieć absolutnie nic poza definicją funkcji, aby dobrze bawić się na referacie.
 
Po obu wykładach wszystkich uczestników spotkania zapraszamy do udziału w quizie matematycznym oraz do krótkiego spotkania ze studentami matematyki. Spotkanie zakończy się ok. godz. 13:40.
 
czwartek 1 grudnia 2022 r. godz. 12:00

Dr Damian Jelito, Matematyka badań medycznych

W czasie pandemii wielu z nas usłyszało po raz pierwszy o różnych wariantach testów wykrywających wirusy. W trakcie wykładu opowiemy o matematycznych narzędziach pozwalających porównywać ich jakość. Odpowiemy też na pytanie, czy na pewno jesteśmy chorzy, jeśli test wskazuje na zakażenie.
Po wykładzie wszystkich uczestników spotkania zapraszamy do udziału w quizie matematycznym oraz do krótkiego spotkania ze studentami matematyki. Spotkanie zakończy się ok. godz. 13:40.
 
czwartek 13 października 2022 r. godz. 12:00

Dr Jerzy Szczepański, prof. UJ, Początki algebry

Około 820 r. Muhammad ibn Musa al Chwarizmi napisał "Zwięzłą księgę o obliczeniach przez zestawianie i równoważenie" ("Kitab al-muchtasar fi hisab al-dżabr wa-al-mukabala"). Skrócona nazwa tego dzieła (al-dżabr) dała nazwę nowemu działowi matematyki (algebrze) a zniekształcone nazwisko autora (Algorizmi) odnajdujemy dziś w takich słowach jak algorytm, czy algorytmika. Przedstawimy historię powstania i wybór kilku praktycznych zagadnień zaczerpniętych z tego dzieła sprzed 1200 lat.

 

Odpowiedzialni:
treść:
Jerzy Szczepański
kod:
edytor:
aktualizacja:
Pn, 09 sty 2023 10:48:22 +0000