Guillaume Valette - profesorem nauk matematycznych

Z dniem 24 lipca 2023 r.

dr hab. Guillaume Valette, prof. UJ

otrzymał tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi awansu naukowego i życzymy wielu dalszych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.

Data opublikowania: 13.08.2023
Osoba publikująca: Marcin Pitera