Nowy doktor habilitowany (czerwiec 2022)

Rada Dyscypliny Matematyka UJ na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r. nadała stopień stopień doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka Panu Arkadiuszowi Lewandowskiemu. Gratulujemy awansu naukowego i życzymy wielu sukcesów zawodowych.
Data opublikowania: 05.07.2022
Osoba publikująca: Marcin Pitera