HSBC Quants Academy w semestrze zimowym 2022/23

W ramach współpracy z HSBC Service Delivery (Polska) Sp. z o.o. zapraszamy na anglojęzyczny kurs HSBC Quants Academy, który jest dedykowany studentom Wydziału Matematyki i Informatyki UJ. Zainteresowani studenci matematyki mogą zrealizować ten kurs jako przedmiot do wyboru (30 godzin wykładu, 30 godzin ćwiczeń w pracowni komputerowej, 6 ECTS) lub w ramach rozszerzenia programu studiów.

Uczestnicy kursu dowiedzą się w trakcie zajęć o zarządzaniu ryzykiem oraz jak kwantyfikować ryzyko modeli finansowych w ujęciu ilościowym. Kurs prowadzony jest przez analityków z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i obejmie wprowadzenie do rynku pracy w szeroko pojętej dziedzinie 'quantitative finance’. Uczestnicy kursy otrzymają dodatkowo ceryfikat ukończenia kursu oraz zostaną zaproszeni na wizytę w HSBC Service Delivery (Polska) Sp. z o.o., gdzie będą mogli przyjrzeć się, jak wygląda praca analityka finansowego.

Opis kursu można znaleźć w skróconej karcie opisu przedmiotu; pełny opis kursu dostępny jest na stronie Sylabus UJ.

Rejestracja na kurs (dla studentów studiów II stopnia) jest dostępna przez system USOS w normalnym trybie. Zapisy wstępne odbędą się w drugiej połowie maja.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów oraz doktorantów Wydziału MiI UJ do uczestnictwa w zajęciach.

Data opublikowania: 15.05.2022
Osoba publikująca: Marcin Pitera