Nowi doktorzy (październik 2021)

Rada Dyscypliny Matematyka UJ na posiedzeniu w dniu 21 października 2021 r. nadała stopień stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka Panu Dominikowi Burkowi (promotor prof. dr hab. Sławomir Cynk), Panu Marcinowi Sroce (promotor prof. dr hab. Sławomir Kołodziej), Panu Jackowi Trepkowskiemu (promotor prof. dr hab. Jan Stochel, promotor pomocniczy dr hab. Piotr Budzyński) oraz Panu Błażejowi Źmiji (promotor dr hab. Maciej Ulas, prof UJ)

Gratulujemy awansu naukowego i życzymy wielu sukcesów zawodowych.

Informacje o innych przewodach doktorskich można znaleźć na stronie: https://apacz.matinf.uj.edu.pl/postepowania/doktoraty

Data opublikowania: 23.10.2021
Osoba publikująca: Marcin Pitera