Nowi doktorzy (czerwiec 2021)

Rada Dyscypliny Matematyka UJ na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2021 r. nadała stopień stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka Pani Marcie Straszak (promotor dr hab. Dominik Kwietniak, prof. UJ) oraz Panu Bartoszowi Sobolewskiemu (promotor dr hab. Maciej Ulas, prof UJ, promotor pomocniczy dr Jakub Byszewski)

Gratulujemy awansu naukowego i życzymy wielu sukcesów zawodowych.

Informacje o innych przewodach doktorskich można znaleźć na stronie: https://apacz.matinf.uj.edu.pl/postepowania/doktoraty

Data opublikowania: 25.06.2021
Osoba publikująca: Marcin Pitera