Nowy doktor (maj 2021)

Rada Dyscypliny Matematyka UJ na posiedzeniu w dniu 27 maja 2021 r. nadała stopień stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka Panu Michałowi Kozdębie (promotor prof. dr hab. Grzegorz Lewicki).

Gratulujemy awansu naukowego i życzymy wielu sukcesów zawodowych.

Informacje o innych przewodach doktorskich można znaleźć na stronie: https://apacz.matinf.uj.edu.pl/postepowania/doktoraty

Data opublikowania: 27.05.2021
Osoba publikująca: Marcin Pitera