XIII Warsztaty Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie

Zapraszamy nauczycieli matematyki do udziału w XIII warsztatach "Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie" w środę 19 lutego 2020 r.

Więcej informacji i link do rejestracji uczestników dostępne są na stronie: http://www.im.uj.edu.pl/du/warsztaty.

Data opublikowania: 13.01.2020
Osoba publikująca: Marcin Pitera