Program MOST

Zapraszamy do udziału w Programie Mobilności Studentów i Doktorantów „MOST". Tym razem na semestr letni 2019/2020 roku. Szczegółowe informacje na temat uczelni, do których można wyjechać oraz procesu rekrutacji znajdują się na stronie https://most.uka.uw.edu.pl/.