Wykład im. Stanisława Łojasiewicza

Od 2010 r. na naszym Wydziale odbywa się corocznie Wykład im. Profesora Stanisława Łojasiewicza poświęcony jego pamięci. Nasz Wydział miał zaszczyt gościć wielu wybitnych matematyków:

  1. Shing-Tung Yau (Harvard University),
  2. Richard Hamilton (Columbia University),
  3. Bernard Malgrange (Grenoble),
  4. Neil Trudinger (Australian National University, Canberra),
  5. Fernando Codá Marques (IMPA),
  6. Noga Alon (Tel Aviv University),
  7. Artur Avila (CNRS, IMPA),
  8. Luis A. Caffarelli (University of Texas at Austin),
którzy dzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą matematyczną. Każdy wykład jest poprzedzony warsztatami przygotowującymi, które mają przybliżyć tematykę wykładu.

 

Stanisław Łojasiewicz był wybitnym Polskim matematykiem XX wieku. W ciągu całej swojej kariery naukowej, od czasu rozpoczęcia studiów w 1945 roku aż do śmierci w roku 2002, był związany z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie http://www.im.uj.edu.pl/lojasiewicz.