Warsztaty dla uczniów

W srodę 24 czerwca 2015 r. Instytut Matematyki UJ organizuje czwarte warsztaty dla uzdolnionych matematycznie uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów oraz ich nauczycieli. 

Spotkanie odbywa się w ramach programu patronackiego Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (zob. http://www.im.uj.edu.pl/du/warsztaty oraz http://www.im.uj.edu.pl/du/patronat).

Data opublikowania: 11.06.2015
Osoba publikująca: Marcin Pitera