Sławomir Kołodziej laureatem Nagrody Stefana Bergmana

Nagroda Stefana Bergmana za rok 2014 przypadła matematykowi z naszego instytutu Sławomirowi Kołodziejowi oraz japońskiemu uczonemu Takeo Ohsawie z Uniwersytetu w Nagoji. Nagroda Bergmana przyznawana od roku 1989 przez Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne jest najważniejszym wyróżnieniem w dziedzinie analizy zespolonej i jednym z ważniejszych w całej matematyce.

Jak stwierdził komitet przyznający nagrodę, Sławomir Kołodziej otrzymał ją za nowatorski wkład do teorii zespolonego równania Monge'a-Ampère'a oraz teorii pluripotencjału. Za szczególnie ważne uznano jego wyniki związane ze znalezieniem koniecznych i wystarczających warunków na istnienie ograniczonych rozwiązań tego równania, oraz ich stabilności i dokładnych oszacowań. Stwierdzono, że prace te mają daleko idące konsekwencje dla całej geometrii zespolonej, a zwłaszcza dla badania osobliwych metryk Kählera-Einsteina oraz potoków Kählera-Ricciego.

Stefan Bergman urodzony w Częstochowie w roku 1895, doktoryzował się i habilitował w Berlinie, a od 1952 roku był związany z Uniwersytetem Stanfordzkim. Zmarł w Stanfordzie w roku 1977. Z jego nazwiskiem związane są takie pojęcia jak jądro, metryka i przestrzeń Bergmana. To pierwsze zostało niezależnie odkryte kilkanaście lat przed Bergmanem przez krakowskiego matematyka Stanisława Zarembę. Warto dodać, że na rocznym stażu podoktorskim przebywał u Stefana Bergmana na Uniwersytecie Stanfordzkim w roku akademickim 1962/3 promotor tegorocznego laureata, profesor Józef Siciak.

Inne informacje na temat nagrody oraz sylwetki dotychczasowych laureatów:

http://www.ams.org/profession/prizes-awards/ams-supported/bergman-prize

http://www.ams.org/notices/201504/201504-full-issue.pdf (~160MB)

Data opublikowania: 28.02.2015
Osoba publikująca: Marcin Pitera