Warsztaty dla uzdolnionych matematycznie uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów

W dniu 13 lutego 2015 r. Instytut Matematyki UJ organizuje trzecie warsztaty dla uzdolnionych matematycznie uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów. Spotkanie odbywa się w ramach programu patronackiego Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (zob. http://www.im.uj.edu.pl/du/warsztaty oraz http://www.im.uj.edu.pl/du/patronat). W trakcie warsztatów uczestnicy wysłuchają wykładów prof. dra hab. Jerzego Ombacha oraz mgra Tomasza Kobosa, a także spróbują swoich sił w specjalnym konkursie zadaniowym.

Data opublikowania: 12.02.2015
Osoba publikująca: Marcin Pitera