Warsztaty dla uczniów uzdolnionych i ich nauczycieli

W dniu 13 listopada 2014 r. odbyły się drugie warsztaty dla uczniów uzdolnionych matematycznie ze szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów województwa małopolskiego. Spotkanie, w którym wzięło udział ok. 130 uczniów i nauczycieli matematyki, odbyło się  pod patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w ramach programu zmierzającego do objęcia opieką wyróżniających się projektów szkolnych, mających na celu popularyzację matematyki oraz opiekę nad uczniami uzdolnionymi matematycznie (zob. http://www.im.uj.edu.pl/du/warsztaty oraz http://www.im.uj.edu.pl/du/patronat).W ramach warsztatów uczestnicy wysłuchali wykładów dra Krzysztofa Ciesielskiego, dra Dominika Kwietniaka i dra Zdzisława Pogody, a także zmierzyli się w konkursie związanym z rozwiązywaniem zadań problemowych. Kolejne spotkanie warsztatowe planowane jest w lutym lub marcu 2015 r. 

Data opublikowania: 17.11.2014
Osoba publikująca: Marcin Pitera