Zmarł Profesor Jacek Gancarzewicz

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 1  września 2013 r. zmarł
Profesor Jacek Gancarzewicz,
matematyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Msza Święta żałobna została odprawiona w nowej kaplicy na cmentarzu w Batowicach we wtorek 10 września 2013 r. o godzinie 12:20, po czym nastąpiło odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

W dniu 11 września 2013 r. o godz. 18:00 została odprawiona Msza Święta w intencji Zmarłego w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie przy ul. Kopernika 26.


Prof. dr hab. Jacek Gancarzewicz urodził się 17 grudnia 1945 roku w Krakowie. Po ukończeniu studiów matematycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 1968 r. rozpoczął pracę w Instytucie Matematyki. Stopień doktora nauk matematycznych uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1972 roku a stopień doktora habilitowanego w roku 1980. W 1992 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk matematycznych. Od 1991 roku pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a od 1996 na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Był stypendystą Collège de France w Paryżu, pracował na Faculté des Sciences d'Orsay w Paryżu oraz jako visiting professor na Uniwersytecie Santiago de Compostela w Hiszpanii. W latach 1981 – 1985 wykładał na studiach doktoranckich na Uniwersytecie Es-Senia w Oranie (Algieria) oraz uczył tam matematyki w liceum polskim.

Długoletni kierownik Zakładu, a następnie Katedry Geometrii w Instytucie Matematyki UJ, znakomity wykładowca i opiekun naukowy. Jego seria podręczników z algebry liniowej z geometrią oraz z geometrii różniczkowej cieszy się olbrzymią popularnością w środowisku akademickim. W latach 1997 – 2001 był Prezesem Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Za całokszałt pracy dydaktycznej otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej.

W Zmarłym Uniwersytet Jagielloński traci wybitnego matematyka, cenionego nauczyciela akademickiego i przyjaciela.

Data opublikowania: 03.09.2013
Osoba publikująca: Marcin Pitera