Nowi doktorzy (październik 2020)

Rada Dyscypliny Matematyka UJ na posiedzeniu w dniu 30 października 2020 r. nadała stopień stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka Pani Annie Szczepanek (promotor: dr hab. Wojciech Słomczyński, prof. UJ), Panu Piotrowi Miska (promotor: dr hab. Maciej Ulas, prof. UJ) oraz Panu Marcinowi Krzywdzie (promotor: dr hab. Piotr Jaworski, prof. UW).

Gratulujemy awansu naukowego i życzymy wielu sukcesów zawodowych.

Informacje o innych przewodach doktorskich można znaleźć na stronie: https://apacz.matinf.uj.edu.pl/postepowania/doktoraty

Data opublikowania: 30.10.2020
Osoba publikująca: Marcin Pitera