Profesor Klaudiusz Wójcik kandydatem na dyrektora IM UJ

Rada Instytutu Matematyki UJ w dniu 24 czerwca 2020 r. pozytywnie zaopiniowała kandydata Dziekana Wydziału MiI UJ na Dyrektora Instytutu Matematyki na kadencję 2020-2024, Prof. dr hab. Klaudiusza Wójcika. Życzymy Panu Profesorowi wielu sukcesów w pracy organizacyjnej.
Data opublikowania: 24.06.2020
Osoba publikująca: Marcin Pitera