Prorektor UJ ds. dydaktyki 2020-2024

Kolegium elektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 21 maja 2020 r. pozytywnie zaopiniowało kandydatów na prorektorów przedstawione przez Rektora-elekta prof. dra hab. Jacka Popiela. Kandydatem na prorektora ds. dydaktyki w kadencji 2020-2024 jest prof. dr hab. Armen Edigarian z Instytutu Matematyki UJ. Profesor Armen Edigarian pełni funkcję prorektora UJ ds. dydaktyki od roku 2016.

Życzymy Panu Profesorowi wielu dalszych sukcesów w pracy organizacyjnej na rzecz społeczności akademickiej.

Data opublikowania: 21.05.2020
Osoba publikująca: Marcin Pitera