HSBC Quants Academy w semestrze zimowym 2020/21

W ramach współpracy z HSBC Service Delivery (Polska) Sp. z o.o. zapraszamy na anglojęzyczny kurs HSBC Quants Academy, który jest dedykowany studentom Wydziału Matematyki i Informatyki UJ. Zainteresowani studenci matematyki mogą zrealizować ten kurs jako przedmiot do wyboru (30 godzin wykładu, 30 godzin ćwiczeń w pracowni komputerowej, 6 ECTS) lub w ramach rozszerzenia programu studiów.

Uczestnicy kursu poznają w trakcie zajęć podstawowe modele używane w bankach do analizy ilościowej i statystycznej oraz nabędą umiejętności potrzebne do pracy na stanowiskach związanych z analizą finansową. W szczególności dotyczy to metod zarządzania ryzykiem oraz kwantyfikacji ryzyka modeli finansowych (w ujęciu ilościowym).

 

Kurs prowadzony jest przez analityków z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i obejmie wprowadzenie do rynku pracy w szeroko pojętej dziedzinie 'quantitative finance’. Skrócony opis kursu dostępny jest poniżej; pełny opis kursu znajduje się na http://sylabus.uj.edu.pl.

Rejestracja na kurs (dla studentów studiów II stopnia) będzie dostępna przez system USOS.

Zachęcamy również do zapoznania się z dodatkowymi informacjami: