Dominik Burek laureatem Nagrody PTM dla Młodych Matematyków

Nasz doktorant, mgr Dominik Burek, otrzymał Nagrodę PTM dla Młodych Matematyków za 2019 rok. Nagroda została przyznana za cykl czterech prac z tematyki rozmaitości Calabi-Yau opublikowanych w renomowanych czasopismach matematycznych.

Więcej informacji oraz laudację przygotowaną przez prof. dr hab. Sławomira Cynka można znaleźć na stronie PTM.