Patronat Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ 2020

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ objął honorowym patronatem w roku 2020 wyróżniające projekty szkolne mające na celu popularyzację matematyki i opiekę nad uczniami uzdolnionym: http://www.im.uj.edu.pl/du/patronat.

Data opublikowania: 19.12.2019
Osoba publikująca: Marcin Pitera