Uniwersytet Jagielloński jedną z pierwszych uczelni badawczych w Polsce

W dniu 30 października 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę dziesięciu uczelni badawczych wyłonionych w konkursie "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza". W tym prestiżowym gronie znalazł się Uniwersytet Jagielloński.

Więcej informacji dostępnych jest na głównej stronie UJ.

Data opublikowania: 30.10.2019
Osoba publikująca: Marcin Pitera