Nagroda im. Hugona Kołłątaja 2019

Zespół pracowników Instytutu Matematyki UJ: dr Andrzej Czarnecki, dr Andrzej Grzesik i dr Martha Łącka, został uhonorowany Nagrodą im. Hugona Kołłątaja w 2019 r. Nagrodę tę przyznaje Rektor UJ "za wkład w popularyzację wiedzy w środowiskach szkolnych, za intensywną i owocną współpracę ze szkołami średnimi, rozbudzanie aspiracji edukacyjnych młodzieży i dorosłych, za autorstwo podręczników metodycznych o dużym znaczeniu oraz za innowacyjność w zakresie pomocy naukowych".

Zob. fotorelację ze Święta Edukacji Narodowej na UJ w dniu 14 października 2019 r.

Data opublikowania: 15.10.2019
Osoba publikująca: Marcin Pitera