Nowy doktor habilitowany (wrzesień 2019)

Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UJ na posiedzeniu w dniu 26 września 2019 r. nadała stopień stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych dr. Piotrowi Budzyńskiemu.

Gratulujemy awansu naukowego Panu Dr. hab. Piotrowi Budzyńskiemu i życzymy wielu sukcesów zawodowych.

Data opublikowania: 27.09.2019
Osoba publikująca: Marcin Pitera