Nowy doktor habilitowany (maj 2019)

Rada Wydziału Matematyki i Informatyki na posiedzeniu w dniu 30 maja 2019 r. nadała stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych Annie Valette.

Serdecznie gratulujemy awansu naukowego Pani Dr. hab. Annie Valette i życzymy wielu sukcesów w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

Data opublikowania: 30.05.2019
Osoba publikująca: Marcin Pitera